راه اندازی رسمی مركز آموزش الكترونیكی دانشگاه علم و فرهنگ

امروز ٢٧ اسفند با یاری خدا، مركز آموزش الكترونیكی دانشگاه علم و فرهنگ رسما افتتاح می شود.

27 اسفند 1398 - 12:31

بخشنامه مهم آموزشی

قابل توجه تمامی اعضای محترم هیأت علمی، اساتید گرامی مدعو و دانشجویان عزیز دانشگاه علم و فرهنگ

27 اسفند 1398 - 06:52

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس