امتحانات پایانی نیمسال دوم تحصیلی 1400-1401

بنا به اطلاع اداره آموزش دانشگاه علم و فرهنگ امتحانات پایانی نیمسال دوم تحصیلی 1400-1401 به صورت حضوری برگزار می شود

04 تیر 1401 - 12:57

روند آموزش مجازی و چگونگی پشتیبانی سامانه LMSدر دانشگاه علم و فرهنگ

با توجه به ادامه آموزش مجازی درکشور کلاس‌های نیمسال دوم 1400-1401 دانشگاه علم و فرهنگ از روز شنبه 23 بهمن 1400 در سامانه مجازی LMS برگزار می شود

01 اسفند 1400 - 12:47