افتتاح آزمایشی سامانه پاسخگویی الکترونیکی

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند «سامانه پاسخگویی الکترونیکی» دانشگاه علم و فرهنگ از روز شنبه ۸ آذر ماه به شکل آزمایشی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

07 آذر 1399 - 21:30

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس