️ قابل توجه دانشجویانی که دارای دروس غیرحضوری هستند

دانشجویانی که در حذف و اضافه دروسی را اخذ کردند که به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود می توانند به صورت موقت از طریق لینک های مهمان وارد کلاس شوند.

طی هفته آینده دروس به سامانه lms اضافه خواهد شد و بعد از آن می توانید از طریق lms وارد کلاس شوید.

✅ لینک های موقت کلاس های آنلاین:
usc.ac.ir/courses

⚠️ به هنگام ورود در قسمت guest نام کامل خود را وارد کنید.

@vcusc
اداره توسعه فناوری اطلاعات