Cardinal Theme

پشتيباني دانشجويان سامانه آموزش الکترونيکي

کارشناسان بخش پشتيباني سامانه آموزش الکترونيکي از ساعت 8 الی ۲۰ روز هاي هفته (به غیر از روزهای جمعه و ایام تعطیل رسمی)پاسخگوي شما دانشجويان محترم مي باشند:

جهت تماس با واحد هاي پشتيباني می توانید از شماره های تماس زیر استفاده کنید

تماس با شماره پشتیبانی ۹۱۰۷۰۶۲۱-۰۲۱

شماره داخلی ها:

سامانه LMS : داخلي 2 ( اين داخلي موقت بوده و بعد از ثبت نام ورودي هاي جديد به روال قبل بر مي گردد)

براي ثبت نام ورودي هاي جديد:

- دانشجویان دانشکده های فنی (lms3) داخلی ۳

- دانشجویان دانشکده های علوم انسانی و گردشگری (lms4) داخلی ۴

- دانشجویان دانشکده هنر و علوم و فناوری های زیستی (lms5) داخلی ۵

در صورت مشغول بودن خطوط می توانید به ادمین های کانال تلگرامی مرکز فناوری دیجیتال با آیدی @vcusc پيام دهيد.

به هنگام ارسال پیام توجه داشته باشید ادمین های دانشکده ها متفاوت هستند و طبق راهنمای درج شده در کانال تلگرام عمل نمایید. در ارسال پیام مشخصات خود را شامل دانشکده- گروه- نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی را ذکر کنید و سپس مشکل خود را توضیح دهید.

مرکز فناوری های دیجیتال دانشگاه علم و فرهنگ