راه اندازی رسمی مركز آموزش الكترونیكی دانشگاه علم و فرهنگ

امروز ٢٧ اسفند با یاری خدا، مركز آموزش الكترونیكی دانشگاه علم و فرهنگ رسما افتتاح می شود.

قطعا آموزش الكترونیكی، فصل جدیدی از خدمات آموزشی را به دانشجویان و مخاطبین ارجمند خواهد گشود. امیدواریم در شرایط خاصی كه همه كشور و دنیا با آن مواجه است، بستر آموزش الكترونیكی بخشی از نیازهای آموزشی دانشگاه را تامین كرده و دانشجویان و اساتید محترم در یك فضای مناسب فرآیند آموزش و یادگیری را دنبال نمایند.
با توجه به نزدیك شدن به پایان سال، تعطیلات و مشكلات ناشی از ویروس كرونا، خدمات الكترونیك به تدریج فعال شده و اطلاعیه ها و اخبار مرتبط با آموزش الكترونیك نیز به تدریج از طریق همین پایگاه اعلام خواهد شد.
مركز آموزش الكترونیكی دانشگاه علم و فرهنگ