سامانه یادگیری الکترونیکی نیمسال اول 1402

به اطلاع اساتيد و دانشجويان گرامی می رساند: سامانه های یادگیری الکترونیکی از 3 مهر 1402 جهت برگزاری کلاس های غیر حضوری نمیسال اول 1402 آماده سرویس دهی می باشد.

**دانشجويان توجه داشته باشند طبق اعلام اداره آموزش کليه کلاس ها به صورت حضوری برگزار می شود و صرفا دروسی که نحوه ارائه آنها در سامانه گلستان در هنگام انتخاب واحد "مجازی" مشخص شده به صورت غیر حضوری برگزار می شود.

نشانی سامانه های یادگیری الکترونیکی دانشگاه علم و فرهنگ در نیمسال اول 1402-1403 به شرح ذیل است:

🟢دروس عمومی( کلیه رشته ها):       lms2.usc.ac.ir

🔵 دانشکده فنی مهندسی:              Lms3.usc.ac.ir

🟠 دانشکده علوم انسانی+گردشگری + حقوق:     Lms4.usc.ac.ir

🟢 دانشکده هنر+ دانشکده علوم و فناوری های زیستی:    Lms5.usc.ac.ir


👈 نحوه ورود دانشجویان به سامانه یادگیری الکترونیکی:
           نام کاربری: شماره دانشجویی
           رمز عبور: کد ملی بدون صفرهای اولیه
                ⭕ به طور مثال اگر شماره کد ملی شما 0099898989 است. رمز عبور 99898989 خواهد بود.