اطلاعیه-قابل توجه اساتیددر خصوص نحوه دسترسی به سامانه یادگیری ترم های گذشته

به اطلاع اساتید و همکاران محترم می رساند :

سامانه های مدیریت یادگیری الکترونیکی مربوط به نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 1401-1400 و 1402-1401 تا تاریخ 20 شهریور 1402 از طریق لینک های ذیل در دسترس خواهند بود. پس از این تاریخ به منظور راه اندازی سامانه های ترم جدید، این سامانه ها از دسترس خارج خواهند شد. لذا در صورت نیاز به محتواهای موجود بر روی سامانه های یاد شده (شامل: امتحانات، تمرینات، اسلایدها و فایل های درسی) در اسرع وقت اقدام به دریافت آن نمایید.

نیم سال اول 1401-1400

دانشکده فنی مهندسی lms34001.usc.ac.ir
دانشکده علوم انسانی + گرشگری lms44001.usc.ac.ir
دانشکده هنر  + نوین زیستی lms54001.usc.ac.ir

نیم سال دوم 1401-1400

دانشکده فنی مهندسی lms34002.usc.ac.ir
دانشکده علوم انسانی + گرشگری lms44002.usc.ac.ir
دانشکده هنر  + نوین زیستی lms54002.usc.ac.ir

نیم سال اول 1402-1401

دانشکده فنی مهندسی lms34011.usc.ac.ir
دانشکده علوم انسانی + گرشگری lms44011.usc.ac.ir
دانشکده هنر  + نوین زیستی lms54011.usc.ac.ir
دروس عمومی
lms24011.usc.ac.ir

نیم سال دوم 1402-1401

دانشکده فنی مهندسی
lms3.usc.ac.ir
دانشکده علوم انسانی + گرشگری lms4.usc.ac.ir
دانشکده هنر  + نوین زیستی lms5.usc.ac.ir
دروس عمومی
lms2.usc.ac.ir

** توجه داشته باشید جهت ورود به هر سامانه باید از نام کاربری و پسورد همان ترم استفاده کنید.

در صورت هر گونه سوال با داخلی 319 تماس بگیرید.