نحوه دسترسی به سامانه های آموزش الکترونیکی نیمسال قبلی (نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰)

به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند، چنانچه به اطلاعات نیمسال قبل نیاز دارید می توانید از طریق نشانی های زیر به آنها دسترسی داشته باشید:

* دانشکده فنی مهندسی: Lms3992.usc.ac.ir

* دانشکده علوم انسانی و گردشگری: Lms4992.usc.ac.ir

* دانشکده هنر و علوم زیستی: Lms5992.usc.ac.ir

⭕️ چند نکته مهم:

- نام کاربری و کلمه عبور، آخرین نام کاربری یا کلمه عبوری است که شما در ترم گذشته انتخاب کردید. برای دانشجویان محترم به صورت پیشفرض نام کاربری شماره دانشجویی و کلمه عبور ، کد ملی بدون صفرهای اولیه است.

- اطلاعات ترم گذشته حداقل به مدت ۳ ماه از این تاریخ قابل دسترس است و سپس از دسترس خارج می گردد.

مرکز فناوری دیجیتال دانشگاه علم و فرهنگ

@vcusc