امتحانات پایانی نیمسال دوم تحصیلی 1400-1401

بنا به اطلاع اداره آموزش دانشگاه علم و فرهنگ امتحانات پایانی نیمسال دوم تحصیلی 1400-1401 به صورت حضوری برگزار می شود

باسمه تعالی


دانشجویان گرامی
با سلام، ضمن آرزوی موفقیت در امتحانات پایان ترم به اطلاع می رساند:


1 - کلیه امتحانات طبق برنامه اعلام شده در کارت ورود به جلسه برگزار میگردد.
2 - جهت شرکت در امتحان همراه داشتن نسخه چاپی کارت ورود به جلسه امتحان الزامیست.
3 - امتحانات راس ساعت اعلام شده برگزار خواهد گردید. هرگونه تاخیر در ورود به جلسه، محرومیت از امتحان را در پی خواهد داشت.
4 - همراه داشتن هرگونه وسیله ارتباط الکترونیکی )از قبیل تلفن همراه، هندزفری، ساعت هوشمند و ... حتی به صورت خاموش( جزوه و یا هرگونه یادداشت در جلسه امتحان ممنوع است. در صورت مشاهده مراقبین موظف به گزارش تخلف به شورای انضباطی دانشگاه میباشند.
5 - هرگونه تخلف در جلسه امتحان باعث ارجاع پرونده دانشجو به کمیته انضباطی جهت تصمیمگیری خواهد شد.
6 - مبادله اطلاعات در جلسه امتحان برای هر یک از طرفین احکام زیر را به دنبال خواهد داشت:
     - گیرنده اطلاعات: درج نمره 25 /. در درس مربوط، توبیخ کتبی با درج در پرونده دانشجو
     - فرستنده اطلاعات: درج نمره 25 /. ، تعلیق، توبیخ کتبی با درج در پرونده دانشجو
7 - حضور فرد دیگر به جای دانشجو در جلسه امتحان برای هر یک از طرفین احکام زیر را به دنبال خواهد داشت:
     - دانشجوی اصلی: درج نمره 25 /. در درس مربوط، یک تا دو نیمسال محرومیت از تحصیل
     - دانشجوی جایگزین: یک تا دو نیمسال محرومیت از تحصیل

 

امید است با رعایت کامل ضوابط و مقررات، شاهد محیطی سالم و با نشاط در عرصه های علمی و فرهنگی باشیم.


معاونت آموزشی
دایره امتحانات