نحوه ورود به سامانه های آموزش الکترونیکی نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱

نحوه ورود به سامانه های آموزش الکترونیکی نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند:
نشانی سامانه های آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و فرهنگ در نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به شرح ذیل است:

🟢دروس عمومی

     lms2.usc.ac.ir

🔵 دانشکده فنی مهندسی
     Lms3.usc.ac.ir

🟠 دانشکده علوم انسانی+دانشکده گردشگری
     Lms4.usc.ac.ir

🟢 دانشکده هنر+ دانشکده علوم و فناوری های زیستی
      Lms5.usc.ac.ir


👈 نحوه ورود به سامانه ها برای دانشجویان:
نام کاربری: شماره دانشجویی
رمز عبور: کد ملی بدون صفرهای اولیه
⭕ به طور مثال اگر شماره کد ملی شما 0099898989 است. رمز عبور 99898989 خواهد بود.

اطلاعات تکمیلی به زودی اعلام می‌شود.