نحوه دسترسی به سامانه های LMS در نیمسال جدید تحصیلی ( دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰)

توضیحاتی در خصوص نحوه دسترسی به سامانه های LMS در نیمسال جدید تحصیلی ( دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰)

فرآیند آماده سازی سامانه های LMS  از ساعت ۲۰ (۲۱ بهمن) پس از پایان انتخاب واحد، عملیات انتقال داده های سامانه گلستان به LMS ها انجام می شود. این فرآیند معمولا حدود ۴۸ ساعت طول می کشد و تمامی تنظیمات انجام می شود تا انشالله سامانه های LMS برای روز شنبه ۲۵ بهمن همزمان با شروع کلاس ها آماده سرویس باشند. به دلیل اینکه نیمسال دوم بلافاصله پس از نیمسال اول شروع می شود، در مرکز فناوری دیجیتال کار فشرده ای داریم تا این انتقال، تغییرات و تنظیمات در مدت زمان کوتاهی با یاری خدا انجام شود.
با توجه به اینکه اساتید و دانشجویان محترم با نام های LMS3, LMS4,LMS5 در نیمسال قبلی مانوس شده بودند، لذا برای نیمسال جدید نیز با همین نام و دامنه وارد سامانه های LMS خواهید شد. همچنین دلیل دیگر حفظ نام های قبلی این است که اسامی و IP های نیمسال قبلی، به وزارت علوم و همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی شده بودند تا در صورت محاسبه اینترنت رایگان، این تسهیلات شامل اهالی علم و فرهنگ نیز بشود.

⭕️ تنها تغییری که نسبت به نیمسال اول خواهیم داشت، انتقال داده های دانشکده علوم و فناوری های زیستی از LMS3 به LMS5 می باشد که دلیل آن نیز حجم زیاد داده های دانشکده فنی مهندسی روی LMS3 بوده است. به این ترتیب سامانه های LMS به شکل زیر از روز شنبه ۲۵ بهمن عملیاتی خواهد شد:

دانشکده فنی :   Lms3.usc.ac.ir
دانشکده علوم انسانی و گردشگری   :  Lms4.usc.ac.ir
دانشکده هنر و علوم و فناوري هاي زیستی  :  Lms5.usc.ac.ir

@vcusc

مرکز فناوری دیجیتال دانشگاه علم و فرهنگ