دسترسي به سامانه LMS مربوط به نيمسال اول 1399-1400

به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند، سامانه های LMS مربوط به نیمسال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰ از این تاریخ به مدت محدود به شکل زیر قابل دسترس هستند:

برای دسترسی به سامانه های نیمسال اول کافی است عدد ۹۹۱ را به انتهای نام سامانه ها اضافه نمایید. بطور مثال lms4 با نام lms4991 قابل دسترسی است. افرادی که احیانا مستقیم با ادوبی کانکت کار می کردند نیز در مورد live ها همین فرمول وجود دارد. مثلا live3 به live3991 تبدیل شده است. بنابراین سامانه های نیمسال اول به شکل زیر قابل دسترس هستند:

دانشکده فنی و علوم زیستی :   Lms3991.usc.ac.ir
دانشکده علوم انسانی و گردشگری   :  Lms4991.usc.ac.ir
دانشکده هنر  :  Lms5991.usc.ac.ir

ضمنا اطلاعات نام کاربری و کلمه عبور نیز تغییری نکرده است و تمامی اطلاعات روی سامانه های نیمسال اول فعلا حفظ شده است.

مرکز فناوری دیجیتال دانشگاه علم و فرهنگ