افتتاح آزمایشی سامانه پاسخگویی الکترونیکی

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند «سامانه پاسخگویی الکترونیکی» دانشگاه علم و فرهنگ از روز شنبه ۸ آذر ماه به شکل آزمایشی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

در این سامانه شما می توانید به جای تماس تلفنی، به واحد مورد نظر خود در دانشگاه «تیکت» بزنید.
«سامانه پاسخگویی الکترونیکی» به نشانی : support.usc.ac.ir در دسترس است.

به تدریج بخش های بیشتری از دانشگاه، پاسخگوی شما دانشجویان محترم در این سامانه خواهند بود


مرکز فناوری دیجیتال دانشگاه علم و فرهنگ