فيلم هاي آموزشي جهت آشنايي با ابزارهاي مورد نياز کلاس هاي مجازي و سامانه LMS (ویژه دانشجویان)

قابل توجه دانشجويان جديد الورود:

با توجه به اينکه کلاس هاي ترم جاري به صورت مجازي برگزار مي گردد؛ الزامی است دانشجویان و اساتید جهت حضور در کلاس‌های مجازی وارد سامانه آموزش الکترونیکی (سامانه LMS) شوند.

جهت شرکت در کلاس هاي آنلاين نياز به نرم افزار ادوبي کانکنت (adobe connet) مي باشيد. جهت دانلود مي توانيد به منو "دريافت نرم افزار" مراجعه کنيد.

همچنين فيلم هاي آموزشي جهت آشنايي با محيط ادوبي کانکنت و سامانه LMS در بخش راهنماي سامانه قرار داده شده است؛ که توصيه ميشود مشاهده نماييد.