راه اندازی مرکز فناوری دیجیتال دانشگاه علم و فرهنگ

در آستانه عید سعید غدیر خم و با تصویب هیات امنای دانشگاه علم و فرهنگ، مرکز فناوری دیجیتال دانشگاه علم و فرهنگ راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ در آستانه عید سعید غدیر خم، با تصویب هیات امنای دانشگاه علم و فرهنگ، مرکز فناوری دیجیتال این دانشگاه راه اندازی و دکتر محمد جواد شایگان‌فرد به عنوان رییس این مرکز منصوب شد.

مرکز فناوری دیجیتال دانشگاه علم و فرهنگ بنا بر ضرورت توسعه کیفی و کمی فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات و همچنین توسعه و تصدی کاربری ابزارهای مبتنی بر فناوری های نوین دیجیتالی راه اندازی شده است.

بر این اساس، طی حکمی از سوی سید سعید هاشمی- رییس دانشگاه - محمدجواد شایگان‌فرد به عنوان رییس مرکز فناوری دیجیتال دانشگاه علم و فرهنگ منصوب شد.