بخشنامه مهم آموزشی

قابل توجه تمامی اعضای محترم هیأت علمی، اساتید گرامی مدعو و دانشجویان عزیز دانشگاه علم و فرهنگ

باسمه تعالی

‏ بخشنامه مهم آموزشی قابل توجه تمامی اعضای محترم هیأت علمی، اساتید گرامی مدعو و دانشجویان عزیز دانشگاه علم و فرهنگ

با توجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت رعایت مسائل بهداشتی و قرنطینه در منازل و در راستای اجرای مصوبه هیأت رئیسه محترم دانشگاه مبنی بر تشکیل کلاس های غیرحضوری تا زمان برقراری کلاس های حضوری، موارد زیر به اطلاع می رسد: