برگزاری کلاس های نظری به صورت غير حضوری

به منظور ارائه مطلوب آموزش، برگزاری کلاس های نظری در تمام مقاطع تحصیلی تا اطلاع ثانوی به صورت مجازی خواهد بود.

کلاس های غیر حضوری برخط دروس نظری، از روز شنبه 16 فروردین ماه 1399 طبق تقویم هفتگی شروع می شود و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.