نحوه دسترسی به کلاس های ضبط شده در ادوبی کانکت

به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند، دسترسی به فایل کلاس های ضبط شده در ادوبی کانکت فراهم شده است.

اساتیدی که در ادوبی کانکت، اقدام به رکورد کلاس نمایند، فایل ضبط شده کلاس برای دانشجویان قابل مشاهده خواهد بود.
جهت مشاهده فایل ضبط شده این مسیر را طی کنید:

ابتدا روی لینک کلاس کلیک کنید. در انتهای صفحه باز شده لیست رکوردها را می توانید مشاهده کنید.

دو تصویر زیر این مسیر را نشان می دهد