Cardinal Theme

اطلاعيه مهم- در خصوص نحوه ورود موقت به کلاس هاي آنلاين

به اطلاع دانشجویانی که احیانا موفق به انتخاب واحد نشده اند یا با تاخیر ثبت نام کرده اند یا قصد دارند در حذف و اضافه درسی را اخذ نمایند یا دانشجوی مهمان و انتقالی هستند یا به هر نحوی در ورود به lms مشکل دارند می توانند به طور موقت از طریق جستجو در لینک زیر وارد کلاس های آنلاین شوند:


http://usc.ac.ir/courses

لینک هر درس در این صفحه با جستجو قابل مشاهده است.

توجه داشته باشید این روش به شکل موقت است و دانشجو به شکل guest وارد ادوبی کانکت می شود. طبیعتاً اگر درسی کلاس آنلاین نداشته باشد، در این صفحه وجود ندارد.
دانشجویان در شرایط عادی می بایست از طریق lms وارد شوند تا حضور و غیاب آنها اتوماتیک ثبت گردد.
پس از پایان حذف و اضافه و انتقال تمام داده های سیستم گلستان، مشخصات تمام دانشجویان به lms منتقل شده و همه دانشجویان می توانند از طریق lms وارد شوند.
@vcusc

مرکز فناوریهای دیجیتال دانشگاه علم و فرهنگ