نحوه پشتيباني دانشجويي در سامانه آموزش الکترونيکي

کارشناسان بخش پشتيباني سامانه آموزش الکترونيکي از روز شنبه 22 شهريور 99 از ساعت 8 الی ۲۰ روز هاي هفته پاسخگوي شما دانشجويان محترم مي باشند:

جهت تماس با واحد هاي پشتيباني :

شماره تماس ۹۱۰۷۰۶۲۱-۰۲۱

شماره داخلی ها، همان شماره lms است :
- دانشجویان دانشکده های فنی و علوم و فناوری های زیستی (lms3) داخلی ۳

- دانشجویان دانشکده های علوم انسانی و گردشگری (lms4) داخلی ۴

- دانشجویان دانشکده هنر (lms5) داخلی ۵

در صورت مشغول بودن خطوط می توانید به ادمین های کانال تلگرامی مرکز فناوری دیجیتال با آیدی @vcusc پيام دهيد.

به هنگام ارسال پیام توجه داشته باشید ادمین های دانشکده ها متفاوت هستند و طبق راهنمای درج شده در کانال تلگرام عمل نمایید. در ارسال پیام مشخصات خود را شامل دانشکده- گروه- نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی را ذکر کنید و سپس مشکل خود را توضیح دهید.

مرکز فناوری های دیجیتال دانشگاه علم و فرهنگ